Referencie

vybrané referenčné projekty

Na jeseň roku 2015 sa spoločnosť Tarr Kft obrátila s na Zolmat Bt. s požiadavkom o uloženie ochranného potrubia optických káblov, potrebných pre rozvoj ich telekomunikačnej siete medzi mestom Paks a obcou Géderlak pod korytom Dunaja technológiou riadeného vŕtania, vzhľadom na to, že sa v blízkosti nenachádza most...