Služby

Spoločnosť sa zo začiatku zameriavala na vŕtanie pod cestou pomocou zemnej rakety, potom prispôsobujúc sa dopytu zo strany zákazníkov rozšírila okruh svojej činnosti o technológiu horizontálneho riadeného vŕtania. Dodatočným prínosom špeciálneho typu realizácie je dôležitý strojový park, pomocou ktorého vykonáva aj nájomné práce, a prenájom zariadení.

Horizontálne riadené vŕtanie

Riadené vŕtanie je spomedzi bezvýkopových technológií ukladania potrubí jedným z najefektívnejších a najmnohostrannejšie aplikovateľných riešení. Podstatou metódy je, že sa vrt vytvorí z povrchu, bez vykopania pracovnej jamy, a do vrtu sa vťahuje potrubie zo strany výstupu.

Ďalej ...

Pretláčanie rúr zemnou raketou a pretláčacím kladivom

Pretláčanie oceľových rúr je bezvýkopovou technológiou výstavby sietí, v rámci ktorej sa umiestňované oceľové potrubie pretláča hydraulickým pretláčacím zariadením, alebo sa pretláča alebo prebíja pomocou špeciálneho zariadenia na prebíjanie potrubí (PRETLÁČACÍM KLADIVOM) pod križovaným objektom...

Ďalej ...