Pretláčanie oceľových rúr

Pretláčanie oceľových rúr pomocou pneumatickej zemnej rakety
krátky popis technológie:

Jedna z metód bezvýkopových technológií. Stlačený vzduch uvádza do vratného pohybu úderný piest rakety pripevnenej na začiatok úžitkového potrubia, tento piest vyvíja nárazovú energiu na úderné dláto umiestnené na hlave zariadenia, a tým sa zabezpečuje pohyb vpred vytláčaním pôdy.

V pôde obsahujúcej väčšie úlomky a kamene používame raketu s aktívnou hlavicou, v ktorej sa úderné dláto dokáže pohybovať aj mimo smeru tela rakety, preto sa sila úderu sústredí na čelnej strane zariadenia, a rozbije, alebo vytlačí na bok prekážky, nachádzajúce sa pred vŕtacím zariadením. Raketa s pevnou hlavicou je účinnejšia v nespevnenej pôde.

Aplikácia technológie pneumatického pretláčania oceľových rúr:

Týmto postupom možno vytvoriť presné vrty dĺžky najviac 25 metrov s priemerom 55-200 mm. Raketu možno aplikovať v každej stužiteľnej pôde: v ílovitom piesku, íle, a pod. v istých prípadoch aj v pôde s malým obsahom kamenia.

Minimálne požiadavky na priestor: dĺžka - poldruha násobok dĺžky rakety, šírka - aby sa osoba na obsluhu rakety zmestila, hĺbka: 0,2m pod úrovňou najhlbšej hĺbky uloženia. Výhody: ľahká nastaviteľnosť, jednoduchosť, rýchlosť, v rámci postupu možno ukladať káble a viaceré druhy potrubí (tvrdý PE, PVC, oceľ). K aplikácii technológie je potrebný minimálny pracovný priestor a málo doplnkových zariadení, preto v mnohých prípadoch predstavuje ekonomickú alternatívu, než väčšie a drahšie vŕtacie zariadenia pre riadené vrty.

podstata metódy

úderný piest rakety je uvádzaný do vratného pohybu stlačeným vzduchom, piest vyvíja nárazovú energiu na úderné dláto umiestnené na hlave zariadenia

Acélcső sajtolás pneumatikus talajrakétával

Pretláčanie oceľových rúr pretláčacím kladivom-
krátky popis technológie:

Je to postup bezvýkopovej technológie výstavby sietí, v rámci ktorého sa umiestňované oceľové potrubie prebíja pomocou špeciálneho zariadenia na prebíjanie potrubí (kladivom) pod križovaným objektom (cestou, železnicou, riekou, vedením a pod.).

GRUNDORAM (pneumatické pretláčacie kladivo) je poháňané stlačeným vzduchom, nevyžaduje fixnú podperu, k zatĺkanému potrubiu sa pripevňuje popruhmi. Na prírubu prvého potrubia možno namontovať rezaciu prírubu, ktorá chráni úžitkové potrubie, a samotná jednotka s kladivom sa k potrubiu pripája kladivovým nástavcom, kladivovým segmentom, a nie mechanickým spojením.

Po pretlačení prvého segmentu potrubia sa pretláčacie kladivo odmontuje, a ďalší segment potrubia sa zvarí so zatlčeným potrubím, potom sa pretláčacie kladivo pripevní na tento segment a pokračuje sa so zatĺkaním potrubia. Tento proces sa opakuje znova a znova, kým sa nedosiahne požadovaná dĺžka potrubia.

Ďalším krokom je odstránenie pôdy, nachádzajúcej sa v potrubí, čo sa rieši jednoducho stlačeným vzduchom, alebo zariadením woma na čistenie potrubí.

Aplikácia technológie pretláčania oceľových rúr pretláčacím kladivom:

Tam, kde metódy spojené s vytláčaním pôdy (pretláčanie rúr pomocou pneumatickej zemnej rakety) nie je možné aplikovať kvôli zloženiu pôdy, alebo požadovanému priemeru.

Napríklad pretláčacie kladivo Apollo spoločnosti Tracto-Technik vyvíjajúce nárazovú energiu 40.000 J možno aplikovať aj v prípade potrubí s priemerom 3.000 mm. Stroj, ktorý používame - zariadenie na prebíjanie potrubí GRUNDORAM je vhodné na inštaláciu potrubí so stredným priemerom (približne 500 mm) do pôd zrnitostnej skupiny 1-5.

podstata metódy

pneumatické pretláčacie kladivo je poháňané stlačeným vzduchom, nevyžaduje fixnú podperu, k zatĺkanému potrubiu sa pripevňuje popruhmi

Pre koho, v akom prípade, a pre aké účely sa odporúča aplikovať technológiu pretláčania oceľových rúr?

Pretláčanie oceľových rúr je bezvýkopovou technológiou výstavby sietí, v rámci ktorej sa umiestňované oceľové potrubie pretláča hydraulickým pretláčacím zariadením, alebo sa pretláča alebo prebíja pomocou špeciálneho zariadenia na prebíjanie potrubí (PRETLÁČACÍM KLADIVOM) pod križovaným objektom:

akoukoľvek cestou | železničnými koľajnicami | vodnými tokmi | rozvodmi

.... a podobne!

Na čo je hodí:
stroj, ktorý používame - zariadenie na prebíjanie potrubí GRUNDORAM. Je vhodné na presnú inštaláciu potrubí v rôznych dĺžkach (dĺžka vrtu v metroch sa vypočíta ako milimetrová hodnota priemeru potrubia delená 10) so stredným a väčším priemerom (500 mm), do pôd zrnitostnej skupiny 1-5 (v určitých prípadoch aj do pôdy zrnitostnej skupiny 6).

Výhody:

 • vďaka pohonu uskutočňovanému dynamickou nárazovou energiou úderný hrot nachádzajúci sa na začiatok potrubia ľahko rozdrtí prípadné prekážky, alebo ich vytlačí na bok, preto je presnosť prívodu do cieľa lepšia než v prípade tradičných spôsobov pretláčania
 • nie je potrebná fixná podpera, ani kladka, ktorá by sa mohla zaseknúť
 • krátka doba postavenia
 • jednoduchá obsluha
 • použitím kladivového nástavca sa hodí na zavádzanie potrubí s rôznymi priemermi
 • preprava je možná osobným vozidlom a prívesom
 • hodí sa aj stavbu štetovnicových dosiek
 • valcovité kladivové segmenty zabraňujú vydúvaniu oceľových potrubí, možné je aj tupé zváranie
 • kryt pozostávajúci z jedného prvku, nie je vybavený závitovým spojom, preto je veľmi odolný, neobsahuje opotrebujúce sa súčiastky, nedochádza k oslabeniu materiálu
 • vodiaca tyč je zavesená pružne, preto znižuje vibráciu
 • osvedčená technológia odstraňovania pôdy

ANa základe vyššie uvedených skutočností odporúčame použiť našu technológiu pretláčanie oceľových rúr všetkým tým, u ktorých sa pri ich práci objavujú vyššie uvedené otázky, teda pre:

 • Projektantov a realizátorov výstavby sietí.
 • Osoby, ktoré sú oprávnené vydávať povolenie na odstránenie stavieb (povolenie rozkopávky): aby si premysleli, či by nebolo lepšie vyriešiť problém riadeným vŕtaním?