O našej spoločnosti

Základy spoločnosti ZOLMAT Kereskedelmi Kft., ako ju poznáme dnes, položil Imre Varga ešte v roku 1991 ...

Začiatky


Imre Varga v roku 1991 vykonával v rámci malého podnikania pozostávajúceho z dvoch osôb práce výstavby komunálnych sietí a infraštruktúry bezvýkopovou technológiou ukladania potrubí, technológiou vŕtania zemnou raketou, tento postup sa v tej dobe považoval za veľmi moderný.

Jeho mladší syn, Zoltán, prevzal manažment podnikania v roku 1996.

Nový konateľ


Vďaka prístupu nového konateľa zameraného na zákazníkov, a jeho kontaktom a skúsenostiam z Nemecka, sa malá „garážová firma“ rýchlo rozrástla.

V roku 1999 vlastníci založili spoločnosť ZOLMAT, v ktorej od tej doby nepretržite vykonávajú práce najmodernejšie zariadenia a najšpecifikovanejší odborníci, aby dosiahli svoj prvoradý cieľ, vedúce postavenie na trhu podporované spokojnými zákazníkmi.

Vznik podnikania


V roku 2009 oslavovala spoločnosť Zolmat nielen desiate výročie svojej existencie, ale vďaka rozšírenia okruhu poskytovaných služieb a spokojným zákazníkom aj skutočnosť, že sa stala významným podnikom.

Na rok 2015 spoločnosť Zolmat dosiahla, že okrem bezvýkopového ukladania vedení, ako svojej hlavnej činnosti, rozšírila okruh poskytovaných služieb o zváranie plastových potrubí a prenájom strojov pre stavebníctvo, a dosiahla tiež, že pomocou 7 riadených vŕtacích zariadení, viacerých zemných rakiet dokázala udržiavať značný strojový park a pracovný personál, aby pre spokojnosť klientov mohli vykonať s najväčšími možnými odbornými znalosťami, presnosťou a spoľahlivosťou všetky práce, nech už ide o malé alebo veľké, blízko či ďaleko.

V budúcnosti by spoločnosť rada urobila ďalší veľký krok vpred v oblasti nákladovej úspornosti a ochrane životného prostredia, napr. vytvorení vlastného servisu, tak by znížením nákladom mohla poskytovať svoje služby za výhodnejšie ceny.

Zoltán Varga

Vlastník

Výkonný riaditeľ


Niekoľko zaujímavých číselných údajov zo života spoločnosti Zolmat
„Pripravovať sa spolu, je začiatok.
Držať spolu, je pokrok.
Pracovať spoločne je úspech.”

Henry Ford

V roku 2016
smer realizovali

815 ks

vrtov


to znamená, že sme spolu navŕtali

38000

metrov75 %

75 % našich objednávateľov sa na nás obráti s novou objednávkou

60 %

60% našich zamestnancov - už viac než10 rokov posilňuje tím spoločnosti Zolmat

+20%

V lete roku 2015 bolo využitie našich kapacít 120%

90%

na veľkú väčšinu žiadostí o ponuku odpovedáme do 2 dní