Kontakt

ZOLMAT Kereskedelmi Kft.


Miesto prevádzky našej spoločnosti sa nachádza v Priemyselnom parku mesta Vasvár. Nákladná brána parku je prístupná z cesty Kamaraerdei út po odbočení pri záhradníctve. Na konci príjazdovej cesty zo zámkovej dlažby sa nachádza nákladná brána so závorou a vrátnicou. Pevádzkareň je prístupná aj z ciest Kőérberki, alebo Repülőtéri, na križovatke týchto ciest za priestorom na otáčanie autobusov po prejazde cez železničné koľaje, kde sa tiež nachádza brána so závorou a vrátnicou, používaná hlavne pre dopravu osobných vozidiel. Osobným autom možno používať obe brány priemyselného parku.

Prevádzkareň: 1112 Budapest, Repülőtéri út 6.
GPS: N 47.444393, E 18.983881
Sídlo: 2040 Budaörs, Pozsonyi út 26.
Korešpondenčná adresav: 2040 Budaörs, Pf. 114

Telefón: +36 30 349 2509
E-mail: zolmat@zolmat.hu

naši zamestnanci

Zoltán Varga

vlastník

+36 1 248 0202


Imre Pethe

vedúci firmy

+36 30 349 2509


Zsolt Dukony

obchodný zástupca na Slovensku

+421 917 933 468


József Horváth

vedúci vŕtania

+36 30 632 1344


Zoltán Bódis

vedúci vŕtania

+36 30 335 5650


parallax background

Vážený Záujemca!


Môžete poslať odkaz našej spoločnosti aj prostredníctvom nižšie uvedeného textového okienka, ale dostupné sú aj priame e-mailové adresy a telefónne čísla vedenia firmy.

V prípade žiadosti o ponuku uveďte prosím vaše firemné údaje (obchodný názov, sídlo, DIČ, kontaktná osoba), uveďte hlavné parametre práce (dĺžka vrtu priemer, potrebné množstvo potrubia), požadovaný čas a termín realizácie.

O technológii riadeného vŕtania sme vyhotovili pomôcku pre plánovanie, ktorá môže slúžiť ako pomôcka pri projektoch vo fáze plánovania, prípadne z nej čitateľ môže získať okamžite aj odpoveď na svoje otázky týkajúce sa technológie.

[recaptcha]
[mailpoetsignup mailpoetsignup-390 mailpoet_list_1 default:on "Subscribe to newsletter"]