Prednosti technológie riadeného vŕtania


  • Rýchla: Moderným vŕtacím zariadením možno vykonať rádove 100m dlhý vrt hoci aj za jeden jediný deň.
  • Presná: Vďaka rozvinutej technológii merania možno dosiahnuť až 10cm presnosť.
  • Pohodlná: V protiklade s inými technológiami - keď sa musí rozbíjať vozovka, vŕtanie zbavuje obyvateľstvo od premávky a hluku strojov a nákladných vozidiel, od dlhodobého uzavretia premávky v danom areáli, od vzniku dopravných zápch a pomáha vyhnúť sa súvisiacim nepríjemnostiam. Na pracovných areáloch, kde sa aplikuje technológia riadeného vŕtania, sa život nikdy nezastaví.
  • Trvalá: Netreba sa obávať dodatočných škôd na povrchu, ani poklesov pôdy.
  • Ekologická: : Do prírodného prostredia sa - v protiklade s výkopovou technológiou - zasahuje len v bodoch, tým sa znižujú vplyvy do životného prostredie na minimum. V protiklade s technológiou otvorených priekop pôvodná vegetácia a povrch pôdy zostávajú nemenné.
  • Riadená: V porovnaní s inými bezvýkopovými technológiami, riadené vŕtanie možno riadiť v závislosti od polomeru ohybu vrtných tyčí a štruktúry pôdy.
  • Nákladovo úsporná: Tu nedochádza k značným zemným prácam, a nie je potrebná drahá rekonštrukcia, nie je potrebná premávka pracovných strojov, nevznikajú takmer žiadne odpady, nie sú potrebné pomocné opatrenia, ani komplikované uzatvárania ciest, alebo iné dopravno-technické riešenia... okrem toho sa objednávateľ už od samého začiatku oslobodzuje od všetkých súvisiacich nákladov, o vynaloženom pracovnom čase už ani nehovoriac.

Pozrite sa, ako pracuje tím spoločnosti Zolmat!

Na jeseň roku 2015 rozvoj siete spoločnosti Tar Kft. ako popredného poskytovateľa káblových služieb Turnianskej župy, vyžadoval výstavbu zväzku optických káblov križujúcich rieku Dunaj na úrovni mesta Paks. Káble bolo potrebné umiestniť pod zemou ...

Čo to je vlastne riadené vŕtanie?

Riadené vŕtanie je spomedzi bezvýkopových technológií ukladania potrubí jedným z najefektívnejších a najmnohostrannejšie aplikovateľných riešení.

Podstatou metódy je, že sa vrt vytvorí z povrchu, bez vykopania pracovnej jamy, ten sa rozšíri do potrebného priemeru, a potrubie sa vťahuje zo strany výstupu.

Samotný vrt sa realizuje vŕtacím zariadením riadením z povrchu, otáčaním a pretláčaním vrtnej tyče.

Vo vŕtacom nástavci sa nachádza sonda, ktorá rádiovými signálmi posiela na povrch údaje o momentálnom uhle sklonu a hĺbke, a z týchto údajov možno vypočítať pozíciu sondy v priestore.

Ďalšie „No-Dig” – bezvýkopové technológie

"V podstate by sme nedokázali na mape Maďarska ukázať ani jeden kilometer štvorcový, kde by sme neboli bývali za obdobie posledných 25 rokov."

Zoltán Varga – výkonný riaditeľ, vlastník

 

FAKTY

Tím spoločnosti Zolmat realizoval denne 4,3 vrtov v roku 2015. Do tohoto sú započítané aj nedele a sviatky.

60% našich zamestnancov - už viac než 10 rokov posilňuje náš tím.