2015 – OMS Környezetvédelmi Kft – Nagyigmánd – Kisigmánd vodostavba
2015-08-01
Show all

2015 – Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – Križovanie rieky Dunaj, Paks

Na jeseň roku 2015 sa spoločnosť Tarr Kft obrátila s na Zolmat Bt. s požiadavkom o uloženie ochranného potrubia optických káblov, potrebných pre rozvoj ich telekomunikačnej siete medzi mestom Paks a obcou Géderlak pod korytom Dunaja technológiou riadeného vŕtania, vzhľadom na to, že sa v blízkosti nenachádza most…

Ochranné potrubie optických káblov potrebných pre rozvoj našej telekomunikačnej siete sme uložili pod korytom Dunaja technológiou riadeného vŕtania.

Miestne geografických pomery spôsobovali pri realizácii také problémy, ako presun v rámci vnútornej časti sídla, vrt plánovaný vo veľkej hĺbke a do vrstvy tvrdého pieskovca, obmedzené možnosti komunikácie s cieľovým miestom, a na druhej strane problém spôsoboval aj termín realizácie.

Pri vrte plánovanom do veľkej hĺbky nie je možné používať sondu typu „walk-over”, vysielajúcu rádiové signály, okrem toho jesenné počasie, keď sa hmla celé dni nezdvíha, tak isto znemožňuje príjem poprípade merateľného signálu, a riadenie vrtu z člna. Riešenie na tento problém poskytol systém gyro-compass na riadenie vŕtania, ktorý sa v dnešnej dobe považuje za najmodernejší, pretože na káblovú sondu žiadne vonkajšie vplyvy, ani interferencia, ani hĺbka, nepôsobia, dokonca nevyžaduje ani meracie pole.


Pomocou riadiaceho systému gyro-compass možno teoreticky vyhotoviť vrty s dĺžkou až 5.000m.

Prevodový vŕtací motor, prispôsobený prepravnej kapacite bentonitového čerpadla, „skonzumoval“ veľmi rýchle tvrdú vrstvu pieskovca, veď dĺžku vrtu takmer 710m sa podarilo prevŕtať za necelé 4 pracovné dni. (Vŕtací motor je zariadenie, ktoré prúdenie bentonitu prechodom cez lopatky premieňa na rotačný pohyb, na prednú časť motora možno vrtnú korunku priamo namontovať.)

Množstvo bentonitu, potrebného na neustále čistenie pomerne dlhého vrtného otvora, sa podarilo zredukovať na minimum pomocou takzvaného recyclingu. Tento nástroj pomocou preosievacieho systému oddeľuje vyťažený piesok, zeminu a použiteľný vrtný kal. Efektivita tohoto systému má mimoriadne veľký význam aj pri priemernom vŕtaní, ale v danom prípade vyžadoval väčšiu pozornosť, pretože zrnká kremeňa (piesku) mohli opotrebovať lopatky vŕtacieho motora, a zničiť za niekoľko dní celé zariadenie.