Irányított fúrás

Vízszintes irányított fúrási (HDD) technológia rövid ismertetése:

Az irányított fúrás a bontás nélküli csőfektetés technológiái közül az egyik leghatékonyabb, sokrétűen alkalmazható megoldás a közműépítésben. Az eljárás lényege, hogy a felszínről, munkagödör ásása nélkül fúrással alakítjuk ki a járatot, melybe a kilépési oldalról húzzuk be a termékcsövet.

A munka első fázisaként hajlékony fúró rudak végén elhelyezkedő fúrófej előre tolásával készítik el a pilóta furatot, mely a tervezett nyomvonalat követi és amelynek mentén kerül majd végleges elhelyezésre maga a közművezeték.

A nyomvonalat alapvetően a felhasznált anyagok (védőcső, haszoncső) anyagok paraméterei és a környezet határozzák meg figyelembe véve, hogy géptípustól függően 25-140 m lehet a fúrószárak minimális hajlítási sugara.

A fúrás a vízhez kevert, különféle adalékanyagokat tartalmazó fúrófolyadék öblítéssel történik, amely a fúrófejből fúvókákon keresztül nagy nyomással távozik, így segítve a fúrófej haladását, hűtését, a talajban képzett furat megtámasztását. Az öblítés miatt, a fúrófolyadék és az általa kitermelt anyag összegyűjtésére általában célszerű egy indító és egy fogadó gödör alkalmazása.

Az irányított fúrás másik nagyon fontos szakasza a bővítési fázis.

Ez a behúzandó cső átmérőjétől függően egy vagy több lépcsőben történik, úgy hogy a fúrófejet lecserélik az adott bővítőfejre és azt a fúrás indítási pontja felé tengelye körül forgatva húzzák. A bővítőfej kiválasztásánál fontos a talajszerkezet pontos ismerete, mert így lehet meghatározni, hogy milyen típusú és méretű fej a megfelelő.

Utolsó lépésként a felbővített és kitisztított furatba a védő, vagy rögtön a haszoncső behúzása történik.

Irányított fúrás lényege

A felszínről, munkagödör ásása nélkül fúrással alakítjuk ki a járatot.

Bővítőfej, a járat szélesítésére

A fúrófejet lecserélik az adott bővítőfejre

A vízszintes irányított fúrási technológia alkalmazhatósága:

Az olyan közmű, út, vasút, folyó, stb. keresztezések és közművekkel sűrűn ellátott városi körülmények között, ahol egyébként a bontással, hagyományos módszerekkel végzett közműépítés nem, vagy csak nagyon nehézkesen, jelentős költségekkel lenne kivitelezhető. Ezzel a technológiával lehetőség van a csővezetékek különböző objektumok (például autópályák, folyók, vasúti töltések) alatti átvezetésre.

A technológia nem igényel indító és fogadó aknát (csak a fúrófolyadék összegyűjtéséhez kell). A kivitelezés időtartama jelentősen kisebb, mint a hagyományos módszerek esetében.

Az összehasonlító költségelemzések azt mutatják, hogy a legtöbb közműépítési feladat összességében alacsonyabb költséggel oldható meg irányított fúrással, mint más hagyományos technológiával.

A fúrási hosszak és átmérők munkagép és talajszerkezet függvényében igen változatosak:

Alkalmazható csőátmérő: Ø 32-1600 mm*

Alkalmazható fúrási hossz: ~5000 m*

* A technológia elvi határai, speciális eszközök és kedvező körülmények együttállása esetén.

Kinek, mikor és milyen célra ajánlható az irányított fúrás?

Megrendelőinknek mindig a problémának legjobban megfelelő megoldást javasoljuk, legyen az egyszerű vagy összetett, hiszen a technológiai megoldások széles körét kínálja a Zolmat.

Az irányított fúrás az alábbi közművezetékek felszíni bontás nélküli föld alatti elhelyezésére szolgál:

Vízvezeték | Csatorna | Gázvezeték | Erősáramú kábel | Hírközlő kábel

Az irányított fúrási technológiával vagy acél, vagy pedig hajlékony műanyag (jellemzően KPE) csövet húzunk be a föld alá, amelyek általában védőcsőként szolgálnak, de lehetőség van természetesen egyből a haszoncső behúzására is.

Az irányított fúrásra akkor lehet szükség, ha a közművezetékeket nem lehet a hagyományos, árokba fektetéses módszerrel, vagy árokba fektetéssel elhelyezni, mert:

  • A fektetés fizikailag lehetetlen (vízfelület, vasút, épület stb. keresztezésénél)

vagy az alábbi logikus szempontok figyelembe vétele esetén:

  • A jó minőségű, egybefüggő szilárd útburkolat rongálása, folytonosságának megsértése miatt - teljesen jogosan - az útkezelő nem ad bontási engedélyt, vagy az útbontás miatt megengedhetetlen forgalom-zavarás történne.
  • Bizonyos esetekben a fúrás olcsóbb lehet, mint a fektetés (pl. egy másfél méter szélességű járda esetében a fektetés, majd az azt követő teljes szélességű szakszerű aszfaltozás költsége drágább, mint a fúrás, 150m-es szakaszokban, nem beszélve a lakossági közlekedés több hetes zavarásáról. Még gazdaságosabb természetesen a fúrás drágább szilárd burkolat (pl. díszburkolat) esetén.
  • A felszínen lévő értékes növények (pl. pótolhatatlan ősfák), szép parkok esetén csak az irányított fúrás jöhet szóba.
  • Rövidebb fúrásoknál gyakran választanak olcsóbb fúrási eljárásokat, pl. pneumatikus földrakéta, csigás fúró stb. Ezek azonban egyrészt irányíthatatlanok, másrészt erősen talajfüggők, nagyon kemény, sittes, vagy nagyon puha talaj esetén nem alkalmazhatók. Ezekben az esetekben az irányított fúrás az eddigi gyakorlatunkban mindig megoldást jelentett.
  • Nagyobb méretű egyenes csőátvezetéseknél gyakran alkalmazzák az úgynevezett csősajtolást, amikor is az acél csövet nagy erővel átnyomják, vagy speciális verőfejjel átütik a föld alatt. Ez a technológia egyrészt nagyon drága, nagy mennyiségű föld mozgatását igényli, nagyon időigényes, másrészt úgyszintén talajfüggő, valamint irányíthatatlan. Talajvíz alatt pl. az esetek többségében lehetetlen elvégezni a csősajtolást. Ebben az esetben is olcsó, egyszerű és gyors alternatív megoldást jelenthet az irányított fúrás, amellyel bármilyen mélységben elhelyezhetünk a föld alatt egyenes csőszakaszokat is.

A fentiek alapján irányított fúrási technológiánkat ajánljuk mindazoknak, akik munkájuk során a fenti kérdésekkel találkoznak, azaz:

  • Közművek tervezőinek és kivitelezőinek.
  • Mindazon személyeknek, akik jogosultak bontási engedélyt kiadni: gondolják meg, nem jobb-e irányított fúrással megoldani a problémát?